Bestuur & organisatie

Dorpshuis De Koels | komen we samen om te ontmoeten en te genieten
Dorpshuis De Koels

Bestuur & organisatie

Cultureel Centrum De Koels is een vereniging en de leden zijn (bijna) alle verenigingen uit Vuren. Eens per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden over de financiën en de toekomst van De Koels.

De vereniging heeft zoals gebruikelijk een bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden.

Het gebouw wordt gerund door een beheerdersechtpaar die tevens de horeca exploiteren.

Het bestuur heeft ook zitting in een gemeentelijk overkoepelend overleg tussen dorpshuizen en het lokale dorpsplatform.

Om voeling te houden met de wensen en ideeën die onder de lokale bevolking leven heeft het bestuur regelmatig overleg met een gebruikersgroep.