Algemene voorwaarden

Dorpshuis De Koels | komen we samen om te ontmoeten en te genieten
Dorpshuis De Koels

Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kun je hier downloaden (www.khn.nl/uvh-nl) . Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op jouw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.